Välkommen till MAXIFYS!

 MAXIFYS – för ett aktivt liv!

Hur har du det med formen? Vill du veta dina styrkor och svagheter?
Vill du få råd och tips hur du ska träna?

Maxifys testserier ger en helhetsbild av en persons fysiska status. Genom de 6-7 olika momenten i testserierna mäts de fem fysiska grundegenskaperna, styrka, rörlighet, koordination, kondition och snabbhet.

För att skaffa sig och behålla en god hälsa och fungera på ett tillfredsställande sätt i vardagen, gäller det att röra på sig och lägga tid på träning.

Maxifys testserier består av välkända enkla övningar, och kräver ej speciell utrustning. De kan utföras i en normalt utrustad gymnastiksal eller idrottshall. Själva serien tar ca 1,5 tim beroende på gruppstorlek. Kan även göras individuellt, där du själv väljer var du vill genomföra dina tester.

Vi vänder oss till olika målgrupper i samhället:

Seniorformen – över 65 år.
Den här serien fystester är skräddarsydd för folk i pensionärsåldern, och vänder sig i första hand till aktiva seniorer. Läs mer.

Fysformen – vuxna i ålder 20 – 65 år.
Den här testserien är anpassad för vuxna, allt från inaktiva, till flitiga motionärer och folk som tränar regelbundet. Läs mer.

Idrottsformen – från 13 år.
Denna serie vänder sig till skolor, idrottsföreningar och allmänhet. Beroende på nivå har vi här ”Basic” och ”Elit” nivå. Läs mer.