Välkommen till MAXIFYS!

 MAXIFYS – för ett aktivt liv!

Hur har du det med formen? Vill du veta dina styrkor och svagheter?
Vill du veta din fysiska nivå i förhållande till andra?

Maxifys testserier ger en helhetsbild av en persons fysiska status. Genom de 6-7 olika momenten i testserierna mäts de fem fysiska grundegenskaperna, kondition, styrka, rörlighet, koordination och snabbhet.

För att skaffa sig och behålla en god hälsa och fungera på ett tillfredsställande sätt i vardagen, gäller det att röra på sig och lägga tid på träning.

De som har idrottsliga ambitioner, får genom Maxifys testserier en bra bild av sin
fysiska kapacitet.

Maxifys testserier består av välkända standardiserade övningar, och kräver ej speciell utrustning. De kan utföras i en normalt utrustad idrottshall eller utomhus. Själva serien tar ca 1,5 tim beroende på gruppstorlek. Testerna kan också spridas ut på flera tillfällen.

Vi vänder oss till olika målgrupper i samhället:

Skoltestet – skolungdom
Denna serie vänder sig till elever på högstadie- och gymnasienivå. Läs mer.

Fystestet – vuxna personer
Den här testserien är anpassad för vuxna, allt från inaktiva till flitiga
motionärer och personer som tränar regelbundet. Läs mer.

Idrottstestet – aktiva idrottare
Testserien vänder sig till personer som tränar och tävlar aktivt. Läs mer.

Seniortestet – äldre personer 
Den här serien fystester är skräddarsydd för äldre, och vänder
sig i första hand till aktiva seniorer. Läs mer.