Fystestet

Fystestet för vuxna 20 – 65 år.
Låt hela företaget testa sin fysik! Utmana dina kompisar! Kör testserien i din gympagrupp! Äntligen kan du få ett kvitto på din fysiska form!

Hur går testerna till?
Fystestet består av 6 olika moment, som mäter kondition, styrka, koordination, rörlighet och snabbhet. Testserien genomförs på 1 – 1,5 tim i gymnastiksal eller idrottshall. Utifrån resultaten får deltagaren en sammanfattande Fysnivå, Den åldersrelaterade Fysnivån talar om hur man ligger till i sin egen åldersgrupp i förhållande till ett medelvärde.

Fystestet ger en god bild av hur det står till med formen, och kan motivera till träning för att förbättra sig. Man får ett kvitto på att träningsfliten gett resultat. I många fall upptäcks svagheter som man bör träna extra på.

Fystestet bör genomföras en eller två gånger per år, som uppföljning och utvärdering.