Fysformen

Fysformen – vuxna i ålder 20 – 65 år.
Låt hela företaget testa sin fysik! Utmana dina kompisar! Kör testserien i din gympagrupp! Äntligen kan du få ett kvitto på din fysiska form!

Hur går testerna till?
Fystestet består av 6 olika moment, som mäter kondition, styrka, koordination, rörlighet och snabbhet. Testserien genomförs på 1 – 1,5 tim i gymnastiksal eller idrottshall. Utifrån resultaten får deltagaren en sammanfattande Fysnivå, som är åldersrelaterad. Den åldersrelaterade Fysnivån talar om hur man ligger till i sin egen åldersgrupp i förhållande till ett medelvärde.

Fystestet ger en god bild av hur det står till med formen, och kan motivera till träning för att förbättra sig. En del personer får en bekräftelse på att de är vältränade. I många fall kan man se tydliga svagheter, som man bör fokusera träningen på

Fystestet bör genomföras ett par gånger per år, som ett inslag i vardagsträningen.