Skoltestet

Skoltestet för elever 13 – 20 år
Låt eleverna testa sin fysiska form! Ge dem en utmaning!

Hur går testerna till?
Skoltestet består av 7 moment som mäter kondition, styrka, koordination, rörlighet
och snabbhet. Testserien klaras av på ett par tillfällen, eller under en period om man
så önskar, i en idrottshall eller utomhus.

Resultaten i momenten ger en sammanfattande Fysnivå. Testserien kan med fördel genomföras varje läsår.

Testserien har varit väldigt populär hos eleverna, och kommer förhoppningsvis
att motivera och sporra eleverna till fortsatt fysisk aktivitet.