Idrottstestet

Idrottstestet för aktiva idrottare
Låt hela laget eller föreningen testa sin fysik! Nu kan alla aktiva få ett kvitto på
hur det står till med formen!

Hur går testerna till?
Idrottstestet består av 7 olika moment, som mäter kondition, styrka, koordination, rörlighet och snabbhet. Hela testserien genomförs på 1 – 1,5 tim
i en idrottshall eller utomhus. Momenten kan även spridas ut på flera tillfällen.

Utifrån resultaten får deltagaren en sammanfattande Fysnivå.
Den åldersrelaterade Fysnivån talar om hur man ligger till i sin egen åldersgrupp.
.
Idrottstestet ger en god bild av vilken fysisk status man är i, och kan motivera
till träning för att förbättra sig. Man kan också få ett kvitto på att träningsfliten gett resultat. I många fall ”avslöjas” svagheter, som man bör träna extra på.

Idrottstestet bör genomföras en eller två gånger per år, som uppföljning och utvärdering.