Media

Här kommer vi lägga det som skrivs om oss i media.

Tidningen7 nr11-2017. Klicka här för att läsa och se bilder.

MAXIFYS webbaserade metod skapar motivation och testar fysisk förmåga

MAXIFYS har utvecklats för att motivera till träning och testa fysisk förmåga hos aktiva idrottare, vuxna personer, skolungdomar och äldre personer. Bengt Nordström och Ola Rylander presenterar nu en ny webbaserad metod som gör det enkelt att själv göra tester med kända och standardiserade övningar utan avancerad utrustning. Konceptet passar utmärkt bra att använda i idrottsföreningar, företag, skolor och pensionärsföreningar.

Maxifys är ett konkurrenskraftigt alternativ till dyra och personalkrävande testmetoder berättar Bengt Nordström.

Efterfrågan utvecklade MAXIFYS
Efter över 30 år som idrottslärare och nästan lika lång bakgrund som testledare fick Bengt Nordström en ny idé. Eller ny och ny – som Bengt själv säger. I samband med en utbildning på Bosön, där vi fördjupade oss i Svenska olympiska kommitténs testmetod Fysprofilen för elitidrottare, såg jag framför mig liknande test anpassade för målgrupperna skola, föreningsliv och företag.

Jag har genom åren haft kontakt med föreningar och företag som efterfrågat en enkel och trovärdig metod för att motivera och testa utövare och personal, berättar Bengt, och det var utgångspunkten för att utveckla MAXIFYS. Jag ville skapa ett redskap, en metod som är enkel, motiverande och stimulerar till utveckling. Testerna ska vara lätta att genomföra och varken kräva avancerad utrustning eller speciella lokaler. Mitt mål har även varit att man ska kunna genomföra testerna själv ute på fältet utan någon särskild utbildning. Alltså ett alternativ till avancerade och dyra testmetoder.

Kända övningar gör enkelheten
Hur nytt är det här konceptet egentligen? Övningarna är inte nya, säger Bengt. Igenkännande och standardisering har varit avgörande. Det handlar om standardiserade moment som screenar det fysiska tillståndet och testar kondition, styrka, explosivitet, koordination och rörlighet. Det är kända övningar såsom armhävningar, chins/pull-ups och löpning mm. Metoden ger ett samlat värde på deltagarens fysiska nivå. Nivåerna är satta utifrån tidigare gjorda vetenskapliga tester för fysisk förmåga inom lag och individuell idrott i Sverige när det gäller Maxifys Idrottstest till exempel.

Testserierna består av övningar och moment som är väl beprövade och trovärdiga. Jag har satsat på att paketera dessa på ett bra sätt och göra dem tillgängliga via webben berättar Bengt. Det unika med metoden är alltså att testerna utförs och dokumenteras av tränare, idrottslärare, motionsledare och de aktiva själva.

Lång erfarenhet resulterade i MAXIFYS 
Bengt Nordström har en lång bakgrund inom skola och idrottsrörelse. Med examen från GIH i Örebro och många års erfarenhet som utbildare, testledare och med specialintresse i den bransch han nu fortsätter vara verksam i, genom bland annat MAXIFYS.

Bengt har arbetat med att utveckla testpaket och träningsmetoder i 20 års tid. MAXIFYS är ett av dessa, men här ingår även allt från allmänna tester, löpbandstester, mjölksyratester och mer samlade metoder som till exempel Formtrappan.

Sedan ungefär fem år har stort fokus legat på MAXIFYS testverksamhet. Utvecklingen av metoden har bland annat skett med hjälp av Idrotts- och friskvårdslinjer på Örnsköldsviks/ Hampnäs folkhögskola.

Resan med MAXIFYS fortsätter
Fram tills idag har ett 100-tal personer genomgått testprogrammet, och allt eftersom har en väl fungerande plattform byggts upp på webben. På hemsidan finns all information om hur man använder sig av MAXIFYS. Det har fungerat mycket väl berättar Bengt, och tillägger att det nu är dags att ta nästa steg i arbetet.

Bengt har idag tillsammans med sin kollega Ola Rylander, med lång bakgrund som aktiv idrottare, satt upp en plan för hur man ska nå ut på bred front med MAXIFYS.

– Hemsidan är basen och nu ska vi förvalta det intresse som finns. Projekt bedrivs tillsammans med skolor och idrottsföreningar lokalt och är på väg ut regionalt, och dessutom har vi kontakt med företag inom friskvård och företagshälsovård samt träningsanläggningar där det kan bli aktuellt med samarbete.

– Alla som är intresserade är välkomna att höra av sig. Vi erbjuder testserier som är lättillgängliga, enkla, motiverande och professionella. Vi är positiva till samarbete, och är lätta att ha att göra med, skrattar Bengt.

Framtiden får visa vad som händer. Metoden och hemsidan är på plats. Resan fortsätter!