Våra tester

Våra tester består av 6-7 olika moment, som mäter kondition, styrka, koordination, rörlighet och snabbhet. Testserien genomförs på 1 – 1,5 tim i gymnastiksal eller idrottshall. Utifrån resultaten får deltagaren en sammanfattande Fysnivå. Den åldersrelaterade Fysnivån talar om hur man ligger till i sin egen åldersgrupp i förhållande till ett medelvärde.

Testerna ger en god bild av den fysiska formen, och kan motivera till träning för att förbättra sig. Personer som är fysiskt aktiva får en bekräftelse på sin form, och om
träningen gett resultat. Man kan också upptäcka svagheter, som bör tränas extra.