Våra tester

Våra tester består av 6-7 olika moment, som mäter kondition, styrka, koordination, rörlighet och snabbhet. Testserien genomförs på 1 – 1,5 tim i gymnastiksal eller idrottshall. Utifrån resultaten får deltagaren en sammanfattande Fysnivå, som även är åldersrelaterad. Den åldersrelaterade Fysnivån talar om hur man ligger till i sin egen åldersgrupp i förhållande till ett medelvärde.

Testerna ger en god bild av den fysiska formen, och kan motivera till träning för att förbättra sig. En del personer får en bekräftelse på sin form, om de har varit fysiskt aktiva. I vissa fall kan man se tydliga svagheter, som bör tränas upp extra.

Klicka här för att komma till formuläret.