Priser

Välj alternativ 1 eller 2

Skoltestet:
1 – 1500 kr/skola och år
2 –  400 kr/klass för en testomgång

Obs!  Skoltestet fungerar som ett läromedel och kan
användas för att sporra och motivera elever, och även
som ledarträning i andra elevgrupper.

Fystestet:   
1 – 2500 kr för personalgrupper och företag
2 – 100 kr/individ

Obs! Fystestet ger möjlighet att umgås under trevliga
utmanande former, och kolla hur man ligger till fysiskt.
En friskvårdsaktivitet av hög kvalitet!

Idrottstestet:
1 – 400 kr/lag eller grupp
2 – 100 kr/individ

Obs! Idrottstestet passar alla lag och grupper som tränar och tävlar,
och ger tränare och ledare en bra beskrivning på de aktivas form.

Seniortestet:
1 – 600 kr/grupp
2 – 100 kr/individ

Obs! Seniortestet ger motivation till träning och visar på styrkor
och svagheter. Tillgång till ett träningsprogram för hemmabruk.
De seniorer som deltagit är positiva och tycker testet är roligt.
Man har aldrig tidigare upplevt något liknande!

Priserna är inklusive moms