Seniortestet

Seniortestet – från 65 år.
Deltagarna har skilda motiv. Vi har noterat att en del vill ha ett kvitto på att de är i bra form. Andra önskar komma igång med träning, och ser Seniortestet som en nystart.    En tredje grupp är intresserade av att prova något nytt. De flesta deltagarna är positiva, och säger sig inte varit med om något liknande.

Hur går testerna till?
Seniortestet består av 6 olika moment, som mäter kondition, styrka, koordination, rörlighet och snabbhet. Testserien genomförs på 1 – 1,5 tim i en gymnastiksal eller
idrottshall. Kan också delas upp på flera tillfällen.Utifrån resultaten får deltagaren en sammanfattande Fysnivå. Den åldersrelaterade Fysnivån talar om hur man ligger till
i sin egen åldersgrupp i förhållande till ett medelvärde.

Seniortestet ger en god bild av den fysiska formen, och motiverar till träning för att bibehålla sin nivå eller förbättra sig. En del personer får en bekräftelse på sin form, om de har varit fysiskt aktiva. I många fall kan man se tydliga svagheter, som bör  tränas upp extra.