Seniorformen

Seniorformen – Över 65 år.
Deltagarna har skilda motiv. Vi har noterat att en del vill ha ett kvitto på att de är bra tränade. Andra önskar komma igång med träning, och ser Seniortestet som en slags start. En tredje grupp är intresserade att prova något nytt. De flesta är positiva, och har inte varit med om något liknande.

Hur går testerna till?
Seniortestet består av 6 olika moment, som mäter kondition, styrka, koordination, rörlighet och snabbhet. Testserien genomförs på 1 – 1,5 tim i  gymnastiksal eller idrottshall. Utifrån resultaten får deltagaren en sammanfattande Fysnivå, som är åldersrelaterad. Den åldersrelaterade Fysnivån talar om hur man ligger till i sin egen åldersgrupp i förhållande till ett medelvärde.

Seniortestet ger en god bild av den fysiska formen, och motiverar till träning för att bibehålla sin nivå eller förbättra sig. En del personer får en bekräftelse på sin form, om de har varit fysiskt aktiva. I många fall kan man se tydliga svagheter, som bör  tränas upp extra.

Klicka här för att se video